Kaltrina Miftari

Eng:

Kaltrina Miftari is a talented soprano that was born into a family of artists, Her love for music began at a young age when she participated in the “Akordet e Kosoves” festival at just six years old. One of Kaltrina’s notable achievements was being part of the children’s choir in the first Kosovo opera, “Dasma Arbereshe” by Rauf Dhomi, as well as in the opera “Carmen” by G. Bizet in 2003. She is a  regular performer with the choir and orchestra of the Philharmonic of Kosovo. Kaltrina has been invited to perform at numerous festivals such as Remusica, Chopin Fest, Dam, Kamerfest, and more and she has also collaborated with conductors from both inside and outside the country.

In 2021, Kaltrina was part of the Opera Gala, which was held for the inauguration of the Opera Institution in Kosovo. The following year, she appeared as a soloist in the opera “La Traviata,” cementing her status as a skilled and sought-after soprano.

Most recently, Kaltrina was a soloist in the grand concert “Walking in Beauty,” which saw over 300 choristers on stage. The concert, held at the Berlin Philharmonic, was a collaboration with the world-renowned composer Eriks Esenvalds. 

 

Alb:

Kaltrina Miftari është një soprano e talentuar e lindur në një familje artistësh. Dashuria e saj për muzikën filloi që në moshë të re kur mori pjesë në festivalin “Akordet e Kosovës” vetëm në moshën gjashtë vjeçare. Një nga arritjet e dukshme të Kaltrinës ishte pjesëmarrja në korin e fëmijëve në operën e parë të Kosovës, “Dasma Arbëreshe” të Rauf Dhomit, si dhe në operën “Carmen” të G. Bizet në vitin 2003. Ajo është interpretuese e rregullt e korit dhe orkestrës së Filarmonisë së Kosovës. Kaltrina është ftuar për të performuar në festivale të shumta si Remusica, Chopin Fest, Dam, Kamerfest e të tjera dhe ka bashkëpunuar me dirigjentë të ndryshëm nga brenda dhe jashtë vendit.

Në vitin 2021, Kaltrina ishte pjesë e Operës Gala, e cila u mbajt për inaugurimin e Institucionit të Operas në Kosovë. Një vit më pas, ajo u shfaq si soliste në operën “La Traviata”, duke forcuar statusin e saj si një soprano e talentuar dhe e kërkuar.

Së fundmi, Kaltrina ishte soliste në koncertin madhështor “Walking in Beauty”, ku u shfaqën mbi 300 koristë në skenë. Koncerti i mbajtur në Filarmoninë e Berlinit ishte një bashkëpunim me kompozitorin me famë botërore Eriks Esenvalds.

Profile details