Egle Denaro

Eng:

Egle Denaro received bachelor’s and master’s degrees in Violin with honors at the Vincenzo Bellini  Conservatory in Catania under the guidance of Maestro Giovanni Anastasio. She participated in  several national and international competitions and took part in masterclasses held by Sergey  Girshenko, Lyudmila Tchaikovskaya, Sander Sittig and Andrey Baranov. She played in several  orchestras accompanying soloists such as Bruno Canino, Giuseppe Gibboni, Giovanni Sollima.  Since 2022, she has collaborated with the orchestra of the Teatro Massimo Bellini in Catania. She  performs an intense chamber music activity playing in various ensembles. She is currently attending the master’s degree in Chamber Music at the Vincenzo Bellini Conservatory in Catania.

 

Alb:

Egle Denaro ka diplomë Bachelor dhe Master në violinë nga Konservatori Vincenzo Bellini në Katania nën drejtimin e Maestro Giovanni Anastasio. Ajo mori pjesë në disa gara kombëtare dhe ndërkombëtare dhe mori pjesë në masterklasat e mbajtura nga Sergey Girshenko, Lyudmila Tchaikovskaya, Sander Sittig dhe Andrey Baranov. Ajo luajti në disa orkestra duke shoqëruar solistë si Bruno Canino, Giuseppe Gibboni, Giovanni Sollima. Që nga viti 2022, ajo ka bashkëpunuar me orkestrën e Teatro Massimo Bellini në Catania. Ajo është shumë aktive në performimin e muzikës kamertale duke luajtur në ansamble të ndryshme. Ajo është duke ndjekur studimet master në muzikën e dhomës në Konservatorin Vincenzo Bellini në Catania.

Profile details