Adrienne Hauser

Eng:

Adrienne Hauser has been lauded by the international press ”total mastery over her material” (Indian Express, Madras) such as her ”fascinating Tchaikovsky interpretation” (Új Magyarország, Budapest) and for the  ”perfect harmony of the fingers..”and for  ”her tone which is affirmed by singular personality” (Tribune de Geneve). In addition, she is the founder and artistic director of the international piano festival  ”Piano Feast in the East” of Tiszadob in eastern Hungary, which has had a growing appreciation due to the international radio broadcastings of its concerts resulting in superlative echoes in all musical circles.

Her talent was manifested very early, and already at the age of seven she was admitted to the ”class of supergifted children ‘  – specially organized by the  F. Liszt Music Academy. She obtained her diploma with Zoltán Kocsis, Ferenc Rados, György Kurtág and has also participated in the masterclasses of Yvonne Lefébure in Paris and followed the counsels of György Sebők as well. In 1985, she received third prize at the Piano Competition of the Hungarian Radio and in the same year the Polish Television shot a documentary  film about her.

Since that time her national and international engagements have been completed by more than 40 recordings made by the Hungarian Radio, in addition to having concert recordings at the Radio Suisse Romande, Bayerischer Rundfunk as well as other radio stations. She has appeared at the Chopin Festival in Poland, played at the Pera Festival in Istanbul, Bartók Festival, Fazioli Festival, Liszt en Provence, Bellerive Festival…   Adrienne Hauser gave recitals not only in Europe’s prestigious concert venues e.g. Wigmore Hall, Rudolfinum, Sala Verdi etc. but also in South-Korea, Vietnam, Canada, India, and Egypt. She is often invited by the leading Hungarian orchestras and she  plays chamber music too with such partners as Zoltán Kocsis, Cyprien Katsaris, Miklós Perényi..

Her first recording is Bartók’s The Miraculous Mandarin for four hands with Zoltán Kocsis. ( Quint-Harmonia mundi) She often gives masterclasses in Seoul, Canada and Hungary as well. In 2012 she won Prima Prize and later during a tour in  Canada where she gave a recital along with a masterclass in the words of music critic Jacques Leclerc: ”She has demonstrated her talent and astounding virtuosity in Chopin’s Andante spianato et Grande polonaise brillante”.

 

Alb:

Adrienne Hauser është cilësuar nga shtypi ndërkombëtar për “mjeshtëri totale mbi materialin e saj” (Indian Express, Madras) si “interpretimi i saj magjepsës i Çajkovskit” (Új Magyarország, Budapest) dhe për “harmoninë e përsosur të gishtërinjve…” si dhe për “toni i saj që pohohet nga personaliteti unik” (Tribune de Geneve). Ajo është themeluese dhe drejtoreshë artistike e festivalit ndërkombëtar të pianos “Piano Feast in the East” të Tiszadob në Hungarinë lindore, i cili ka pasur një vlerësim në rritje për shkak të transmetimeve ndërkombëtare të koncerteve, duke rezultuar në një jehonë superlative në të gjitha qarqet muzikore.

Talenti i saj u shfaq shumë herët dhe në moshën shtatë vjeçare ajo u pranua në “klasën e fëmijëve të super-talentuar” – organizuar posaçërisht nga Akademia e Muzikës F. Liszt. Ajo mori diplomën e saj me Zoltán Kocsis, Ferenc Rados, György Kurtág , ka marrë pjesë në masterklase me  Yvonne Lefébure në Paris dhe ka ndjekur gjithashtu këshillat e György Sebők. Në vitin 1985, ajo mori çmimin e tretë në Konkursin e Pianos të Radios Hungareze dhe në të njëjtin vit televizioni polak xhiroi një film dokumentar për të.

Angazhimet e saj kombëtare dhe ndërkombëtare përfshijnë më shumë se 40 regjistrime të bëra nga Radio Hungareze, përveç regjistrimeve të koncerteve në Radio Suisse Romande, Bayerischer Rundfunk si dhe në stacioneve të tjera të radios. Ajo është shfaqur në Festivalin Chopin në Poloni, ka luajtur në Festivalin Pera në Stamboll, Festivalin Bartók, Festivalin Fazioli, Liszt en Provence, Bellerive Festival etj. Adrienne Hauser dha recitale jo vetëm në ambientet prestigjioze të koncerteve të Evropës, p.sh. Wigmore Hall, Rudolfinum, Sala Verdi etj. por edhe në Korenë e Jugut, Vietnam, Kanada, Indi dhe Egjipt. Ajo është e ftuar shpesh nga orkestrat kryesore hungareze dhe luan gjithashtu muzikë kamertale me partnerë si Zoltán Kocsis, Cyprien Katsaris, dhe Miklós Perényi. Incizimi i saj i parë është “The Miraculous Mandarin” e Bartók për katër duar me Zoltán Kocsis. Ajo shpesh jep masterklasa edhe në Seul, Kanada dhe Hungari dhe është fituese e çmimit Prima. 

F.Schubert Lieder transcribed by F.Liszt :

Der Müller und der Bach

Die Stadt

Das Fischermadchen

Gretchen am Spinnrade

 

Bartók Béla 

Three  Hungarian Folksongs from Csík, Sz.35a

Ostinato

Ballada

Allegro barbaro

Chopin 

Mazurka Op.posth. in A minor (Notre temps)

Mazurka Op.30 No.2

Scherzo No.2 in B-flat Minor, Op.31

Andante spianato et Grande polonaise brillante, Op.22

Profile details